Maklumat Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang


MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN. 
DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU


TANGERANG, JANUARI 2019
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN 
DAN PENCATATAN SIPIL


Drs. H. SYAFRUDIN, M.Si
NIP. 196303291985031007